Rozstrzyganie sporów pomiędzy pacjentem a lekarzem

obsluga prawna dla prawa medycznego

Przychodząc na wizytę do lekarza przyjmującego zarówno w prywatnej, jak i publicznej placówce, oczekujemy od niego wiedzy, profesjonalizmu i odpowiedniego podejścia do pacjenta. Nic w tym dziwnego – to jego działania i decyzje mogą sprawić czy otrzymamy potrzebną pomoc, czy nie. Z tego też powodu pokładamy w lekarzach ogromną wiarę w ich kwalifikacje.

Powszechnie przyjmuje się, że każdy człowiek ma prawo do popełnienia błędu. Czy jednak to stwierdzenie będzie pasowało również do lekarza, który podejmuje się działań ingerujących w czyjeś zdrowie? W tym przypadku warto się zastanowić, jakie konsekwencje niesie za sobą błąd lekarski. Nie chodzi tutaj o zwyczajną pomyłkę, ale przede wszystkim o fakt, że życie pacjenta może być zagrożone. Aktualnie te zagadnienia budzą wiele wątpliwości – zwłaszcza w kwestii rozstrzygania sporów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Jakie spory pacjent-lekarz najczęściej występują?

Pacjenci zgłaszają się do lekarza zazwyczaj w momencie, kiedy objawy schorzenia stają się na tyle uciążliwe, że nie dają szansy na normalne funkcjonowanie. Opowiadając o nich podczas wizyty liczą, że lekarz poświęci im uwagę i podejmie się leczenia. Niestety, zdarza się, że lekarz z różnych powodów lekceważy pacjenta, stawiając mu błędną diagnozę, bez zlecenia żadnych badań. Rodzi to pewnego rodzaju konflikt, gdzie pacjent nie tylko czuje się sfrustrowany, że nie otrzymał pomocy, a jednocześnie jego stan zdrowia stale się pogarsza.

Błąd lekarski polegający na niepoprawnym zdiagnozowaniu choroby jest jednym z najczęściej występujących sporów pomiędzy pacjentem a lekarzem. Z racji tego, że lekarz postawił zdrowie, a nawet życie pacjenta w stan zagrożenia, nic dziwnego, że chory pragnie ubiegać się o odszkodowanie.

Sporne są również sytuacje jeśli lekarz podczas zabiegu czy operacji, przeprowadzi go niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Efektem takiego postępowania może być trwałe uszkodzenie ciała pacjenta albo pozostawienie obcego przedmiotu w zaszytej ranie, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

W jaki sposób można udowodnić popełnienie błędu lekarskiego?

Wbrew pozorom, samodzielne udowodnienie wystąpienia błędu lekarskiego wcale nie jest takie łatwe. Już na samym początku jeśli pacjent podejrzewa, że doszło do popełnienia błędu lekarskiego, powinien on poprosić placówkę medyczną o wydanie kopii dokumentów przebiegu jego choroby i leczenia. Z tymi dokumentami warto udać się również do innego specjalisty. Jeśli objawy poszkodowanego się potwierdzą, najłatwiej jest zgłosić się do kancelarii prawnej, która zajmuje się prawem medycznym. Specjaliści nie tylko będą wiedzieli w jaki sposób pomóc, ale również pokierować całą sprawą, aby finalnie poszkodowany otrzymał zadośćuczynienie.

Błędu lekarskiego można dochodzić przed Sądem Cywilnym, a nawet Karnym. Posiadając wszystkie dowody na to, że lekarz, który prowadził chorobę zawinił i popełnił błąd, istnieje spora szansa na wygranie sporu. O zasadności pozwu może zdecydować również specjalnie stworzona komisja, która działa przy Urzędzie Wojewódzkim. Warto jednak wcześniej skonsultować wszystko z prawnikiem, który zna się na prawie medycznym.

adwokat dla medyków

Spór pacjent-lekarz – gdzie szukać pomocy?

Spór pomiędzy pacjentem a lekarzem bardzo często prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego warto pamiętać o tym, że każda ze stron może uzyskać fachową pomoc w kancelarii prawa medycznego. W ten sposób pacjent będzie miał większą szansą na udowodnienie popełnienia błędu lekarskiego, a następnie wspólnie z pełnomocnikiem znajdzie sposób na uzyskanie odszkodowania. Z drugiej strony, lekarz albo placówka medyczna będzie mieć możliwość obrony – zwłaszcza w przypadku bezzasadnego oskarżenia.

Specjalistyczna pomoc prawna gwarantuje bezpieczne działania, a znajomość rynku medycznego i postępowania w takich sytuacjach pozwala prawnikom na wykonanie wszystkich czynności, które przyspieszą proces.

Zaufanie jakie pacjenci mają do lekarzy sprawia, że powierzają im swoje zdrowie pod opiekę, licząc na poprawną diagnozę i dobrze przeprowadzone leczenie. Z różnych jednak względów może dojść do pomyłki, która nie zawsze będzie spowodowana błędną decyzją lekarza. Dlatego spory między pacjentem a lekarzem będą występowały zawsze i wszystko będzie zależało od poszkodowanego, w jaki sposób można je wyjaśnić.