Rola windykacji terenowej

windykacja terenowa wrocław

Zdarza się, że pożyczamy komuś pieniądze i nie może ich odzyskać. Bywa również, że w wyniku różnych, innych okoliczności, ktoś dłużny nam jest  spore sumy.

Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Oczywiście można spróbować porozmawiać, upomnieć się i poprosić o zwrot zadłużenia. W sytuacji, gdy takie działania nie przynoszą jednak skutku, warto zastanowić się nad tak zwaną windykacją terenową.

Jeśli posiadamy nakaz zapłaty, czynności egzekucyjne wykona w naszym imieniu komornik sądowy. Jeśli jednak sprawa nie jest jeszcze na tak zaawansowanym etapie, kroki skierujmy do firmy windykacyjnej.

Na czym polega windykacja terenowa?

Jak wygląda pierwsze spotkanie z dłużnikiem? Od momentu przyjęcia zlecenia do momentu podjęcia pierwszych czynności w sprawie mija przeważnie od jednego do dwóch tygodni. Kluczowa jest w tym momencie pierwsza wizyta windykatora terenowego. Dlatego tak ważne jest właśnie odpowiednie przygotowanie do konfrontacji. Zebranie najważniejszych informacji, ustalenie adresu dłużnika, a także innych ważnych dla sprawy szczegółów powinno odbyć się przed spotkaniem. Dzięki temu windykator będzie miał ułatwioną pracę.

Jeśli, jako wierzyciel posiadamy więc istotne informacje o człowieku, który dłużny jest nam pieniądze – przekażmy je specjaliście. Liczy się wszystko – miejsce zamieszkania, miejsce pracy, ewentualnie posiadane ruchomości i nieruchomości. W sytuacji, gdy dłużnik prowadzi działalność, to również warto zaznaczyć. Liczy się branża w której działa, bo to pomaga ustalić ewentualnych współpracowników, dystrybutorów i innych ludzi, którzy mogą mieć własne zobowiązania finansowe wobec dłużnika.

Jaki jest natomiast zasadniczy cel wizyty windykatora? Chodzi tu przede wszystkim o wywarcie wpływu psychologicznego na dłużniku. Zupełnie inaczej wygląda przecież rozmowa z kimś, kto zawodowo zajmuje się ściąganiem należnych zaległości, niż rozmowa z prywatną osobą. Na niewiele w takiej sytuacji zdają się również wysyłane listy, wiadomości czy e-maile. Gdy ktoś unika spłacenia nas, z całą pewnością zlekceważy takie starania. Jednak dzięki wizycie windykatora wszystko może się zmienić. Dłużnik poważnie potraktuje sytuację w której się znalazł, przemyśli sprawę i zaniepokoi się przedstawionymi mu konsekwencjami.

kancelaria windykacyjna wroclaw

Tu warto również wspomnieć o tym, że podczas takiego spotkania windykator może szybko ocenić kondycję finansową dłużnika. Krótka rozmowa i rozejrzenie się może dać choćby ogólny obraz, na przykład o prowadzonym przedsiębiorstwie i jego dochodach.

Pomoc kancelarii prawnej na drodze odzyskiwania należnych nam pieniędzy

W przeciwieństwie do komornika sądowego, windykator nie musi posiadać tytułu, ani specjalistycznego wykształcenia. Dobrze jest jednak, gdy pochwalić może się przynajmniej ukończonymi studiami prawniczymi.

Ci, już przy pierwszej czynności stawiają bowiem na kompleksowe podejście do sprawy. Przed pierwszym spotkaniem starają się więc zebrać najważniejsze informacje o dłużniku. Jak to robią? Przede wszystkim przyjmując wszystkie sugestie wierzyciela. Bardzo często zdarza się bowiem, że ten ma ogromną wiedzę o drugiej stronie. Posiada informacje, gdzie pracuje dłużnik, jakim jeździ autem i czy jest właścicielem jakiejś nieruchomości. Całej reszty można dowiedzieć się kierując odpowiednie zapytania do konkretnych źródeł.

Komornik windykację terenową przeprowadza w trzech celach. Po pierwsze, zależy jej na wywarciu psychologicznego wpływu na dłużniku. Oczywiście wszystko przy zachowaniu pewnych zasad moralnych i etycznych. Po drugie, kancelaria dokonuje wstępnej oceny kondycji finansowej danego dłużnika. I w końcu po trzecie, uświadamia mu, że brak spłaty zadłużenia grozi poważnymi konsekwencjami. W tym celu przedstawia ewentualne wysokości kosztów sądowych i egzekucyjnych.

W skrócie stwierdzić można, że odpowiednio przeprowadzona windykacja terenowa pozwala między innymi na ustalenie konkretnych przyczyn ustania płynności finansowej dłużnika i określenie szans na odzyskanie wierzytelności. Wspomniana kancelaria robi wszystko, by efekt końcowy spotkania terenowego polegał na uznaniu długu i spisaniu odpowiedniej ugody.

Takie oświadczenie woli, to nie tylko finalna gwarancja dla wierzyciela, ale również skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty. Takowy jest bowiem potrzebny, gdy dłużnik nie wywiąże się z ustalonych razem z windykatorem warunków.