Rola windykacji terenowej

windykacja terenowa wrocław

Zdarza się, że pożyczamy komuś pieniądze i nie może ich odzyskać. Bywa również, że w wyniku różnych, innych okoliczności, ktoś dłużny nam jest  spore sumy.

Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Oczywiście można spróbować porozmawiać, upomnieć się i poprosić o zwrot zadłużenia. W sytuacji, gdy takie działania nie przynoszą jednak skutku, warto zastanowić się nad tak zwaną windykacją terenową.

Jeśli posiadamy nakaz zapłaty, czynności egzekucyjne wykona w naszym imieniu komornik sądowy. Jeśli jednak sprawa nie jest jeszcze na tak zaawansowanym etapie, kroki skierujmy do firmy windykacyjnej.

Na czym polega windykacja terenowa?

Jak wygląda pierwsze spotkanie z dłużnikiem? Od momentu przyjęcia zlecenia do momentu podjęcia pierwszych czynności w sprawie mija przeważnie od jednego do dwóch tygodni. Kluczowa jest w tym momencie pierwsza wizyta windykatora terenowego. Dlatego tak ważne jest właśnie odpowiednie przygotowanie do konfrontacji. Zebranie najważniejszych informacji, ustalenie adresu dłużnika, a także innych ważnych dla sprawy szczegółów powinno odbyć się przed spotkaniem. Dzięki temu windykator będzie miał ułatwioną pracę.

Jeśli, jako wierzyciel posiadamy więc istotne informacje o człowieku, który dłużny jest nam pieniądze – przekażmy je specjaliście. Liczy się wszystko – miejsce zamieszkania, miejsce pracy, ewentualnie posiadane ruchomości i nieruchomości. W sytuacji, gdy dłużnik prowadzi działalność, to również warto zaznaczyć. Liczy się branża w której działa, bo to pomaga ustalić ewentualnych współpracowników, dystrybutorów i innych ludzi, którzy mogą mieć własne zobowiązania finansowe wobec dłużnika.

Jaki jest natomiast zasadniczy cel wizyty windykatora? Chodzi tu przede wszystkim o wywarcie wpływu psychologicznego na dłużniku. Zupełnie inaczej wygląda przecież rozmowa z kimś, kto zawodowo zajmuje się ściąganiem należnych zaległości, niż rozmowa z prywatną osobą. Na niewiele w takiej sytuacji zdają się również wysyłane listy, wiadomości czy e-maile. Gdy ktoś unika spłacenia nas, z całą pewnością zlekceważy takie starania. Jednak dzięki wizycie windykatora wszystko może się zmienić. Dłużnik poważnie potraktuje sytuację w której się znalazł, przemyśli sprawę i zaniepokoi się przedstawionymi mu konsekwencjami.

kancelaria windykacyjna wroclaw

Tu warto również wspomnieć o tym, że podczas takiego spotkania windykator może szybko ocenić kondycję finansową dłużnika. Krótka rozmowa i rozejrzenie się może dać choćby ogólny obraz, na przykład o prowadzonym przedsiębiorstwie i jego dochodach.

Pomoc kancelarii prawnej na drodze odzyskiwania należnych nam pieniędzy

W przeciwieństwie do komornika sądowego, windykator nie musi posiadać tytułu, ani specjalistycznego wykształcenia. Dobrze jest jednak, gdy pochwalić może się przynajmniej ukończonymi studiami prawniczymi. Tak, jak specjaliści zatrudniania w KHG Group – Kancelarii Prawnej z Wrocławia.

Ci, już przy pierwszej czynności stawiają bowiem na kompleksowe podejście do sprawy. Przed pierwszym spotkaniem starają się więc zebrać najważniejsze informacje o dłużniku. Jak to robią? Przede wszystkim przyjmując wszystkie sugestie wierzyciela. Bardzo często zdarza się bowiem, że ten ma ogromną wiedzę o drugiej stronie. Posiada informacje, gdzie pracuje dłużnik, jakim jeździ autem i czy jest właścicielem jakiejś nieruchomości. Całej reszty można dowiedzieć się kierując odpowiednie zapytania do konkretnych źródeł.

KHG Group windykację terenową przeprowadza w trzech celach. Po pierwsze, zależy jej na wywarciu psychologicznego wpływu na dłużniku. Oczywiście wszystko przy zachowaniu pewnych zasad moralnych i etycznych. Po drugie, kancelaria dokonuje wstępnej oceny kondycji finansowej danego dłużnika. I w końcu po trzecie, uświadamia mu, że brak spłaty zadłużenia grozi poważnymi konsekwencjami. W tym celu przedstawia ewentualne wysokości kosztów sądowych i egzekucyjnych.

W skrócie stwierdzić można, że odpowiednio przeprowadzona windykacja terenowa pozwala między innymi na ustalenie konkretnych przyczyn ustania płynności finansowej dłużnika i określenie szans na odzyskanie wierzytelności. Wspomniana kancelaria robi wszystko, by efekt końcowy spotkania terenowego polegał na uznaniu długu i spisaniu odpowiedniej ugody.

Takie oświadczenie woli, to nie tylko finalna gwarancja dla wierzyciela, ale również skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty. Takowy jest bowiem potrzebny, gdy dłużnik nie wywiąże się z ustalonych razem z windykatorem warunków.