Prowadzenie firmy – legalne umowy o dzieło

umowodzielo.com

Prowadzisz swoją firmę? Martwisz się kontrolami ZUS? Wielu pracodawców obawia się skutków takiej kontroli. Przyjrzyjmy się, co może okazać się problemem w razie takiego postępowania.

Kontrola ZUS w firmie

Po pierwsze, co ważne – kontrole ZUS-owskie nie są niezapowiedziane! Jej początek stanowi doręczenie kontrolowanemu podmiotowi informacji – wtedy po upływie 7 dni (i nie później niż 30 dni) w firmie może pojawić się kontrola. Przedsiębiorca może przyjąć kontrolę w swojej siedzibie lub w placówce ZUS – jeśli w ramach kontroli prowadzone są rozmowy z byłymi pracownikami firmy, takie wywiady są przeprowadzane właśnie w siedzibie ZUS. Przedsiębiorca musi udostępnić kontrolerom wszystkie informacje i dokumenty, które są potrzebne do kontroli, w tym udostępnić majątek.

W czasie kontroli badane są również kwestie składek na świadczenia dla pracowników – w przypadku umowy o dzieło często wynikają liczne błędy i nieścisłości, które są skutkiem nieznajomości przepisów lub pewnych nadużyć ze strony kontroli, która posługuje się wytycznymi często wymierzonymi przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli umowa o dzieło zostanie przez kontrolę uznana za zlecenie, pracodawca musi uregulować składki należne pracownikom zatrudnionym na ten drugi rodzaj umowy.

W takich sytuacjach potrzebna bywa fachowa wiedza i specjalistyczna pomoc – na stronie www.umowaodzielo.com znajdziesz wszystkie szczegóły.umowaodzielo.com

Terminy i wnioski

Kontrole ZUS-u przyglądają się kwestii świadczeń szczególnie dokładnie, dlatego wato upewnić się, że w Twojej firmie wszystkie rozliczenia i wnioski dotyczące świadczeń zdrowotnych, emerytalnych czy rentowych są wystawiane w odpowiednim terminie. Kontrola sprawdzi również czy dane dotyczące świadczeń społecznych są aktualne.

Jak długo może potrwać kontrola? W małych firmach około 12 dni, a największych korporacjach do 48 dni roboczych. Zamknięcie kontroli to dzień otrzymania przedsiębiorcy protokołu zamknięcia zawierającego podsumowania, wnioski i decyzje. Jeśli z jakąś częścią protokołu przedsiębiorca się nie zgadza, ma od daty otrzymania protokołu 14 dni na złożenie odwołania. Jeśli się zgadza, w ciągu 30 dni musi złożyć ewentualne dokumenty do korekty.

Kontrole ZUS bywają stresujące, jednak jeśli w przedsiębiorstwie dba się o porządek dokumentacji oraz księgowość działa i nadzoruje kwestie terminów i opracowywania wniosków, nie powinna ona stanowić problemu.