Niezapłacona faktura za roboty budowlane – pomoc adwokata

adwokat niezapłacone wynagrodzenie

Przypadki sporów o nie zapłaconą fakturę za roboty budowlane to bardzo częsty problem, z którymi adwokaci borykają się na co dzień.

Najczęstszy przypadek braku zapłaty przez inwestora to ten, gdy dochodzi do rozliczenia ostatniej faktury – nagle okazuje się, że doszło na placu budowy do rażących zaniechań, w wyniku których ostatnia faktura zapłacona być rzekomo nie może. W przypadku, gdy metody załatwienia sprawy w sposób polubowny pozostają bezskuteczne, z pomocą przychodzą prawnicy.

Niezapłacona faktura – rola prawnika 

Pierwszym krokiem powinno być wezwanie do zapłaty. Napisane w umiejętny sposób pozwoli na szybkie ściągniecie długu i być może obejdzie się wówczas bez wchodzenia na drogę sądową. W skutecznym opracowaniu wezwania do zapłaty skorzystać można właśnie z pomocy prawnika. Oprócz pomocy w opracowaniu wezwania, prawnik może próbować w naszym imieniu innych form kontaktu z dłużnikiem, takich jak kontakt drogą elektroniczną lub osobiście, na zasadzie wizyt terenowych.

Jeśli jednak i to okaże się nieskuteczne, a dodatkowo nie mamy w ręku uznania długu przez dłużnika ani weksla, pozostaje wszcząć postępowanie przeciwko dłużnikowi.

Należy pamiętać jednak o tym, że koszt wszczętej sprawy to 5% wartości należności dochodzonej. Jeśli faktura jest wykorzystywana jak dowód w sprawie przed sądem, można zacząć od wszczęcia postępowania nakazowego. Jeśli wystosowany zostanie skuteczny wniosek o nakaz ściągnięcia długu, sąd może zażądać od dłużnika spłaty długu wraz z kosztami wszczętego postępowania w ciągu dwóch tygodni.

adwokat niezapłacone wynagrodzenie

Niezapłacone wynagrodzenie to dość częsty problem, który jesteśmy w stanie rozwiązać tylko z pomocą prawników.

O ile oczywiście, dłużnik nie wniesie sprzeciwu. W odpowiednim napisaniu wniosku o wszczęciu takiego postępowania, również może pomóc odpowiednio wykwalifikowany prawnik. Jeśli jednak sąd nie wyda nakazu zapłaty na wniosek, sprawa trafia do postępowania zwykłego, jednak wówczas może trwać przez bardzo długi czas.

W wypadku wydania nakazu zapłaty, gdy dłużnik nie uiści należności w pełni, konieczne może być wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W celu rozpoczęcia takiego postępowania, do wystosowanego wniosku należy koniecznie dołączyć orzeczenie sadu, gdyż bez niego komornik nie będzie mógł rozpocząć jakichkolwiek działań. W sprawach związanych z windykacją należności, z pomocą także przychodzi kancelaria prawna.

Kancelaria prawna – egzekucja długu

Spektrum działania adwokata jest bardzo szerokie. Może on towarzyszyć nam przez cały proces walki o niezapłaconą należność. Począwszy od porady, jakiej może udzielić, odpowiednio wykwalifikowany prawnik jest nieocenioną pomocą w wystosowywaniu wszelkiego rodzaju niezbędnych wniosków. Korzystne jest zaproszenie prawnika już na etapie polubownego załatwiania sprawy.

Doświadczenie adwokatów w Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu wskazuje, iż wiele spraw zostaje zakończonych już na etapie polubownym, w wyniku efektywnie przeprowadzonych mediacji przez odpowiednio wykwalifikowana do tego osobę, która wskaże obydwu stronom, czego tak właściwie mogą oczekiwać od siebie nawzajem w świetle prawa, a jakie działania są już uchylaniem się od odpowiedzialności nałożonych na obie strony mocą zawartej umowy. Działania dobrej kancelarii prawnej obejmują m.in.:

  • doradztwo prawne,
  • windykację należności,
  • pomoc w sporządzaniu pism,
  • pomoc w dochodzeniu swoich praw poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
  • przeprowadzanie owocnych mediacji między stronami.

Dobra kancelaria zrzesza ludzi młodych i ambitnych, nastawionych na swojego klienta, których praca jest jednocześnie pasją. Adwokaci swoje sprawy prowadzą nie tylko za biurkiem – dokonywane są m.in. wizyty terenowe, tak, aby jak najlepiej zrozumieć sprawę z obydwu stron i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Niesłychana wręcz terminowość, punktualność oraz szczególne przykładanie się do powierzonych zadań sprawia, iż wszelkie problemy rozwiązane zostają szybko i skutecznie.

Każdy klient zostaje potraktowany z szacunkiem – nikt nie opuści kancelarii bez udzielenia mu fachowej pomocy. Na potrzeby rozwiązania jak najszerszego spektrum spraw, adwokaci nieustannie rozszerzają swoją wiedzę na temat branży, z którą mają w danej chwili do czynienia. Fachowa wiedza prawna oraz wiedza branżowa klienta zostają połączone, celem uzyskania jak najbardziej optymalnych rozwiązań.