Licytacje komornicze – czy każdy może wziąć udział?

licytacja auta

Licytacje komornicze nie należą do najprzyjemniejszych, ponieważ zazwyczaj dotyczą sprzedaży majątku osób zadłużonych. Często jednak zdarza się, że na tego typu licytacjach można zakupić wszelkiego rodzaju rzeczy bądź nawet nieruchomości znacznie poniżej ich wartości rynkowej. Jest to szansa dla osób, które poszukują okazji, aby zakupić coś w znacznie lepszej cenie.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W licytacji komorniczej może wziąć udział KAŻDA pełnoletnia osoba, która wyrazi chęć udziału. Wyjątkiem są osoby, które zostały prawnie wykluczone z uczestnictwa w licytacji. Do takich osób należą między innymi: komornik, dłużnik, najbliższa rodzina komornika/dłużnika, osoby pełniące funkcję urzędową podczas licytacji. Poza powyższymi wyjątkami w licytacji może brać udział każdy wykazujący do tego chęci. Dodatkowo przyglądać się wydarzeniu może każda osoba przebywająca na sali. Warto też wspomnieć o pojęciu „opieszałego nabywcy”, który to pomimo wcześniejszej wygranej i niewywiązaniu się z płatności ponownie licytuje daną ruchomość, bądź nieruchomość. Taka osoba również może zostać wykluczona z udziału w toku licytacji.

Co to jest licytacja komornicza?

Licytacje przeprowadza się podczas egzekucji długów z majątku dłużnika. Warto jednak pamiętać, że licytacja majątku jest ostatecznością w przypadku braku spłaty zadłużeń danej osoby. Wykorzystuje się ją dopiero kiedy wyczerpie się inne możliwości sprzedaży takie jak sprzedaż z wolnej ręki bądź sprzedaż komisowa. Zasady licytacji są banalnie proste oraz obowiązują takie same na terenie całego kraju. Ceną wyjściową licytowanej nieruchomości bądź ruchomości jest kwota poniżej wartości rynkowej. Licytację wygrywa osoba, która da najwięcej – nawet jeżeli jest to kwota znacznie większa od rynkowej wartości. Licytacje mają charakter publiczny, a więc muszą być ogłoszone tak, aby każdy zainteresowany otrzymał o niej informacje. Informacje o bieżących licytacjach umieszcza się np. na stronie Krajowej Rady Komorniczej, na stronach internetowych komorników, w siedzibie sądu oraz w lokalnych mediach (telewizja, gazeta).

Nieruchomość a ruchomość – różnice

Do licytacji związanych z ruchomościami zaliczamy niemalże cały majątek, który nie może być uznawany za nieruchomość. Oznacza to, że są to między innymi: samochody, komputery, telefony, sprzęt elektroniczny oraz zupełnie mniejsze przedmioty takie jak garnki, pralka czy nawet odkurzacz. Liczy się wszystko, co może mieć wartość na licytacji komorniczej oraz wpłynąć na spłatę zadłużenia
w toku licytacji. Do nieruchomości zalicza się przede wszystkim domy, garaże oraz wszelkiego rodzaju budynki użytkowe. W przypadku licytacji zazwyczaj kwoty początkowe to ¾ ceny rynkowej. Licytacja przebiega w wyniku przebijania się interesantów o daną minimalną kwotę. W przypadku droższych nieruchomości kwotą, którą należy przebić rywala –  może być nawet kilka tysięcy złotych.

licytacja komornicza

W przypadku gdy potrzebna jest pomoc doświadczonego komornika w spisaniu inwentarza, przygotowaniu protokołu faktycznego czy przeprowadzeniu egzekucji sądowej – warto zapoznać się z ofertą kancelarii komorniczej w Łodzi i odwiedzić ich stronę internetową.

Licytacje komornicze a prawo

Odnosząc się do prawa polskiego, licytacje komornicze regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego. Przepisy, które z góry określają licytacje nieruchomości, znajdują się pomiędzy 972 a 986 artykułem kodeksu. Przepisy określają z góry, co podlega licytacji komorniczej, w jaki sposób są przeprowadzane takowe licytacje, kto może brać w nich udział oraz sposób zapłaty przez osobę, która wygra licytację. Prawo określa też wynagrodzenie na poczet urzędu komornika za przeprowadzone działania komornicze związane z wyceną oraz przeprowadzeniem licytacji. Prawo polskie pozwala na licytację niemalże całego majątku dłużnika w przypadku kiedy ten nie wykazuje innych form możliwości spłaty zadłużenia. Warto o tym pamiętać przy zaciąganiu kredytów hipotecznych, ponieważ w przypadku braku możliwości spłaty licytacji zostanie poddana prawdopodobnie zakupiona nieruchomość.