Jakie uprawnienia ma aplikant adwokacki?

Aplikant adwokacki Wrocław

Aplikant adwokacki to osoba, która posiada tytuł magistra prawa lub ukończyła studia prawnicze, uznawane w Polsce. Aby móc zostać aplikantem, należy z pozytywnym wynikiem zdać egzamin przeprowadzany raz do roku przez ministra sprawiedliwości. Co należy wiedzieć dodatkowo o prawach i obowiązkach aplikanta? Co trzeba zrobić, aby zostać aplikantem? Jakie prawa i obowiązki nabywa aplikant?

Najważniejsze kryteria stawiane przed kandydatami

Istnieje kilka kryteriów, które powinien spełniać idealny kandydat na aplikanta.

  • Aplikantem może zostać osoba, która swoją postawą gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków adwokata.
  • Kandydat posiada pełnię zdolności do wykonywania czynności prawnych.
  • Osoba ubiegająca się o aplikację posiada tytuł magistra.
  • Kandydat uzyskał pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

Aplikant adwokacki Wrocław

Jakie uprawnienia zyskuje aplikant adwokacki?

  • Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia aplikacji aplikant może zastępować adwokata w sądzie, przed organami ścigania, organami samorządowymi i innymi, oprócz Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
  • Prawo do zastępowania adwokata również przed wyżej wymienionymi instytucjami, aplikant zyskuje po roku, a w przypadku wejścia w życie uchwały ujętej w art. 79 a Prawa o adwokaturze, po upływie dwóch lat.
  • Aplikant może na takich samych zasadach zastępować radcę prawnego, z wyjątkiem postępowań dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw karnych.
  • Na podstawie upoważnienia od adwokata, aplikant może tworzyć i podpisywać pisma procesowe, przedkładane przed organami administracyjnymi, organami ścigania, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.
  • Powyższe uprawnienie nie dotyczy skargi konstytucyjnej, kasacyjnej i apelacji.

Czy patron może zatrudnić aplikanta na podstawie stosunku pracy?

Jak najbardziej. Co więcej, jeśli pracownik wpisany na listę aplikantów adwokackich uzyskał od pracodawcy zgodę na wykonywanie aplikacji, zachowuje prawo do wynagrodzenia również w przypadku zwalniania się z niej celem wzięcia udziału w obowiązkowych szkoleniach.

Co więcej, aplikant ma prawo do wzięcia urlopu płatnego na 30 dni w celu przygotowania się do egzaminu wstępnego lub adwokackiego, podczas którego otrzymuje 80% wynagrodzenia.

Czy można podejmować się pracy zarobkowej podczas aplikacji?

Aby móc podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe, aplikant musi uzyskać zgodę patrona, a także dziekana okręgowej rady adwokackiej. Każdy przypadek jest rozpatrywany osobno, ze względu na konieczność uwzględnienia, czy podjęta praca nie będzie utrudniała wypełniania obowiązków w kancelarii, w której aplikant przyucza się do zawodu, a także z uwagi na ustalenie, czy dodatkowa praca nie uchybi godności zawodu adwokata.

Dlatego też aplikanci starający się o pracę przy udzielaniu porad prawnych, w fundacji, i innych miejscach, które mogą dać nawet dodatkową szansę na przygotowanie się do zawodu, mają dużą szansę na uzyskanie zgody. Jeśli jednak dodatkowe zajęcie będzie wiązało się np. z pracą w klubie, zgody najprawdopodobniej nie będzie. Chodzi o to, by aplikant nie podważał swojej wiarygodności przyszłego adwokata również w czasie, gdy przebywa poza miejscem pracy.

Aplikant adwokacki Wrocław

Gdzie odbyć aplikację adwokacką?

Odbycie praktyki przyuczającej do wykonywania zawodu adwokata jest niezbędne w celu wykonywania obowiązków zawodowych z najwyższą starannością. To jedna sprawa. Drugą jest znalezienie kancelarii, współpracujących z aplikantami adwokackimi we Wrocławiu, w której zyskasz szansę na jak najlepsze przygotowanie do zawodu.