Jak wyglądają rozprawy rozwodowe?

Pozew rozwody - ciężka decyzja

Na pierwszej rozprawie następuje tak zwane wstępne przesłuchanie stron. Drugim etapem jest postępowanie dowodowe, a jeśli istnieje taka konieczność to też przesłuchanie świadków. Sąd działa przede wszystkim w walce o dobro małoletnich dzieci współmałżonków i to właśnie może być powodem do powołania świadków. Jełki sąd uzna, że małżeństwo ma szanse przetrwać, kieruje oboje ludzi do mediacji. Może ono nie tylko poskutkować pojednaniem tych dwojga, ale również rozwiązaniem przez nich newralgicznych kwestii. Mogą nimi być chociażby sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej, płacenie alimentów, kontakty z potomstwem. Małżonkowie nie maja jednak obowiązku wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji. Sąd może także zlecić przeprowadzenie wywiady środowiskowego, aby lepiej poznać sytuacje dzieci w danej rodzinie. Podczas toczącej sie sprawy rozwodowej można zmieniać swe żądania, czyli na przykład zdecydować się na wnioskowanie o rozwód z winy małżonka. Po postępowaniu dowodowym sad ponownie przesłuchuje strony. Następuje zamkniecie rozprawy i udanie się sędziego na tajna naradę. Po jej zakończeniu następuje ogłoszenie wyroku.

W jaki sposób obronić się przed rozwodem?

Warto zapamiętać, że rozwód może być przez sąd orzeczony tylko w wypadku, kiedy nastąpił w małżeństwie zupełny oraz trwały rozkład pożycia. Jełki chce się zatem ustrzec przed rozwodem, trzeba w sądzie przedstawić wszelkie możliwe dowody na to, że taki rozkład w ogóle nie ma miejsca. Kolejną przyczyną, przez którą nie można orzec rozwodu jest zagrożone dobro małoletnich dzieci współmałżonków. Jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, również nikt nie ma prawa go udzielać. Samo pogorszenie sytuacji materialnej dzieci jest jednak niewystarczającym powodem do wstrzymania się od udzielenia rozwodu.

Decyzja o rozwodzie

Rozwód nie będzie miał miejsca jeżeli żąda go wyłącznie osoba odpowiedzialna za rozkład pożycia. Dopiero po zgodzie drugiej strony wszelkie procedury mogą ruszyć dalej. Jak widać polskie prawo pozostawia sporo furtek, z jakich mogą skorzystać ludzie, którzy nie są dokona przekonani o tym, że decyzja wzięcia rozwodu jest właściwa. Czasami jednak nie ma sensu na siłę pozostawać w związku z osobą, która w sposób zdecydowany daje na m do wiadomości, ze tego ni chce.

Jak przeprowadzić mediację okołorozwodową?

Bardzo istotną sprawą przed stawieniem się na rozprawie rozwodowej jest to, aby współmałżonkowie przeprowadzili sumienną mediacje okołorozwodową. Pozwoli ona na skrupulatne i spokojne omówienie wszelkich potrzeb dwojga tych osób, co jest niezmiernie ważne, jeśli wcześniej wychowywali wspólnie małoletnie dziecko. Podczas tych mediacji można ustalić wszelkie kwestie dotyczące związku i ich dzieci. Mogą także wyrazić swą wolę, co do sposobu rozstania, władzy rodzicielskiej, miejsca późniejszego zamieszkania dziecka, wysokości oraz sposobu, w jaki będą wypłacane alimenty, a także sposobu sprawowania opieki nad wspomnianym wcześniej dzieckiem.

Ważną są również zagadnienia dotyczące podziału wspólnego majątku, jak chociażby korzystanie z zamieszkiwanego do tej pory wspólnie mieszkania. Mediacja taka przede wszystkim powinna skupiać się na dobru dzieci, a dopiero na drugim planie powinny pozostać potrzeby rozwodzących się małżonków. Prawidłowo przeprowadzona pozwoli na zachowanie prawidłowych relacji już po przeprowadzeniu rozwodu.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Rozwodem nazywamy rozwiązanie małżeństwa, które orzeka sąd na wniosek przynajmniej jednej ze stron. Przy orzeczeniu separacji wystarczy, ze zostanie uznany zupełny rozkład pożycia. Aby mogły być spełnione warunki do rozwodu rozkład ten musi być również trwały. Decyzja o rozwodzie powinna być podjęta tylko wówczas, kie dynie widzimy już absolutnie żadnych szans na kontynuowanie wspólnego życia z naszym małżonkiem i czujemy, że musimy zerwać wszelkie lączące nas z nim więzi.

Po uzyskaniu rozwodu współmałżonkowie staja się dla siebie według prawa obcymi dla siebie ludźmi, jednak nie wszystkie obowiązki oraz prawa obowiązujące podczas małżeństwa przestają działać. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, kiedy w związku pojawiły się dzieci. Wówczas rodzice muszą nawiązywać ze sobą kontakty, chociażby w celu zapewnienia im godnych warunków życia i właściwego wychowania. Sąd podczas ogłaszania swej decyzji na koniec rozprawy rozwodowej jasno określa, jakie prawa i obowiązki przysługują poszczególnym rodzicom. Jeśli chodzi o obowiązki to podstawowym jest w tym przypadku obowiązek alimentacyjny.