Jak wygląda postępowanie w przypadku śmierci pacjenta na stole operacyjnym?

postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

Nowelizacja ustawy, dotycząca podniesienia wysokości kary za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta od dłuższego czasu budzi uzasadnione obawy w środowisku medycznym.

Lekarze obawiają się m.in. tego, jak sądy będą kwalifikowały zdarzenia, w których zdają oni sobie sprawę z ryzyka śmierci, lecz zachodzi konieczność podjęcia zabiegu mimo wszystko.

Mors in tabula w świetle polskiego prawa

Śmierć na stole operacyjnym interpretowana jest poprzez sens stricto i sens largo. Mors in tabula sensu stricto oznacza zgon podczas wykonywania zabiegu chirurgicznego, przy czym nie dotyczy to opieki wykonywanej przed i po operacji. Z kolei śmierć na stole operacyjnym sensu largo obejmuje również przypadki zejścia w gabinecie zabiegowym lub w zakresie opieki przed i po operacją, czy też śmierć następującą poza salą operacyjną, np. podczas przewożenia pacjenta.

Definicja ta z etycznego punktu widzenia, nie może wykluczać zabiegów, których celem nie jest ratowanie zdrowia lub życia. Popularnymi przykładami takich operacji mogą być m.in. powiększanie piersi lub liposukcja.

Ryzyko zgonu wpisane w zawód lekarza

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, specjalista ma obowiązek udzielić pomocy pacjentowi w każdym przypadku. Oznacza to, że jeśli lekarz przeprowadza zabieg wewnątrzmaciczny, teoretycznie ma obowiązek ratować zarówno matkę, jak i dziecko. W wielu jednak przypadkach doskonale wie on o tym, że przeżyć może tylko jedno z nich. Czy oznacza to, że nie może wykonać zabiegu, by nie zostać posądzonym o nieumyślne spowodowanie śmierci?

Absolutnie nie, konieczność udzielenia pomocy jest w tym przypadku uzasadniona, gdyż w przeciwnym razie lekarz odpowiadałby za zaniechanie udzielenia pomocy medycznej, na skutek czego zmarłaby zarówno matka, jak i nienarodzone maleństwo. Lekarz ma w takiej sytuacji musi dokonać oceny ryzyka jeszcze przed wykonaniem zabiegu, po czym całość stosownie udokumentować. Czy w takiej sytuacji można ukarać specjalistę?

Jak wygląda dochodzenie w przypadku zgonu podczas operacji?

Aby czyn mógł podlegać właściwej kwalifikacji karnej, musi zaistnieć podejrzenie popełnienia przez lekarza przestępstwa, na którego skutek doszło do śmierci podczas operacji. Wyjaśniane są okoliczności zgonu w przypadku podania znieczulenia, przewożenia pacjenta, intubacji, zabiegów chirurgicznych i wielu innych.

Przestępstwa te są ścigane z urzędu na szkodę pacjenta na podstawie artykułów 155 lub 160 § 2 i 3 kodeksu karnego. Przewidują one karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i obejmują przypadki nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym projekt nowelizacyjny ustawy zakłada podniesienie wymiaru kary od 2 do 15 lat w przypadku postępowania z art. 155 k.k. 

Analizie podlegają wszystkie etapy opieki medycznej nad pacjentem, w tym opieka przed i po operacji, a także w trakcie trwania zabiegu. Konieczne jest gromadzenie dokumentacji medycznej i oględziny pomieszczeń, w których sprawowano opiekę nad zmarłym – biegli mogą m.in. ustalić, czy była możliwość bezpiecznego przewiezienia pacjenta do placówki medycznej z lepszym wyposażeniem. Na podstawie zgromadzonych danych, prokuratura podejmuje decyzję o umorzeniu śledztwa lub skierowaniu do sądu aktu oskarżenia.

śmierć pacjenta

Kancelaria prawa medycznego – dlaczego warto skorzystać z jej pomocy?

Podniesienie wysokości wyroku za nieumyślne spowodowanie śmierci nie napawa optymizmem, dlatego też, aby podnieść swoje szanse w walce z wymiarem sprawiedliwości, warto powierzyć swoją sprawę wyłącznie najlepszym specjalistom z zakresu prawa medycznego.

Pomoc prawna w zakresie medycznym przydaje się zarówno lekarzom, jak i rodzinom osób zmarłych podczas zabiegów. Sprawia to, że szanse na wyegzekwowanie stosownych roszczeń znacznie wzrastają, o czym warto wiedzieć, dlatego, że taka sytuacja może spotkać niestety każdego.

Prawnicy w Kancelarii Adwokackiej Wegner-Kostka oferują kompleksową pomoc w zakresie doradztwa prawnego, a także zajmują się reprezentowaniem lekarzy i pacjentów na sali sądowej w postępowaniach karnych i cywilnych. Warta uwagi jest również usługa szkolenia z zakresu legislacji rozwiązań medycznych jako kancelaria prawa medycznego.

Śmierć pacjenta na stole operacyjnym nie musi skończyć się wyrokiem skazującym dla lekarza, zwłaszcza że ryzyko zgonu i konieczność podejmowania wyjątkowo złożonych decyzji jest niestety wpisana w jeden z najważniejszych zawodów. Dlatego też tak ważne jest nawiązanie współpracy wyłącznie z najlepszymi prawnikami.