Jak przeprowadzić upadłość?

Jesteś w trudnej sytuacji życiowej, nie masz pieniędzy na życie a na głowie mnóstwo zaciągniętych długów? Jedynym słusznym rozwiązaniem, jakie przychodzi Ci do głowy jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jeśli jesteś zdecydowany na taki krok mamy dla Ciebie porady jak przeprowadzić upadłość i jak napisać wniosek o upadłość.

Zacznijmy od tego, iż aby ogłosić upadłość konsumencką muszą być ku temu odpowiednie warunki. Co to oznacza? To rozwiązanie dla osoby, która z przyczyn niezależnych od niego( pogorszenie stanu zdrowia, brak możliwości podjęcia pracy) nie ma możliwości regularniej spłaty swoich zobowiązań oraz całkowicie zaprzestała regulowania należności. Takie rozwiązanie umożliwia dłużnikowi na spłatę wszystkich długów, jednak, aby ogłosić taką upadłość trzeba spełniać szereg kryteriów kwalifikujących nas do takiego działania. Jednym z nich, niepodważalnym jest posiadanie jakiegokolwiek majątku, który umożliwi na spłatę zobowiązań całkowita lub tylko częściową. Jeśli jednak spełniasz taki warunek możesz przystąpić do sporządzania wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno osoba zadłużona jak i jej wierzyciel. Dłużnik jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku nie dłużej niż dwa tygodnie od dnia, w którym zostały podjęte kroki ku ogłoszeniu upadłości. Taki wniosek należy skierować do sądu.

Co powinien zawierać wniosek?

Na pierwszym miejscu powinien zawierać imię oraz nazwisko dłużnika, jego nazwę bądź nazwę firmy lub miejsce zamieszkania czy siedzibę. Konieczne jest także podanie miejsca, w którym dłużnik posiada majątek, który umożliwi pokrycie jego długów. W trzecim punkcie podajemy przyczyny, które w pełni uzasadniają złożenie takiego wniosku. Informację o tym czy dłużnik jest uczestnikiem Giełdy papierów wartościowych.

Wraz z takim wnioskiem dłużnik obliguje się do złożenia pisma, na którym potwierdzi prawdziwość danych zawartych we wniosku a także rachunek przepływów pieniędzy za okres, co najmniej dwunastu miesięcy. Jeśli jednak dłużnik nie jest w stanie dostarczyć takich dokumentów składa pisemne oświadczenie, z jakich przyczyn taka czynność nie może być wykonana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.