Jak powinna wyglądać poprawna etykieta na produktach żywnościowych?

znakowanie żywności

Producent pragnący wprowadzić na rynek nowy produkt żywnościowy są zobowiązani przestrzegać wielu przepisów. Dokładnie przebadanie i przygotowanie produktu może zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Aby rozpocząć produkcję niezbędne będzie pozytywne rozpatrzenie wysłanego w formie elektronicznej wniosku do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Producenci muszą zagwarantować odpowiednie standardy higieniczno-sanitarne w miejscach prowadzenia działalności, tak by wytwarzany artykuł nie stanowił zagrożenia dla zdrowia. Zanim podejmiemy się kolejnego  kroku, jakim jest wysłanie formularza do wyższych urzędów, warto dokładnie dopracować każdy szczegół naszego produktu. Nie tylko musi on być bezpieczny, konieczne będzie również stosowne opakowanie, które poinformuje konsumenta o sposobach przygotowania, kaloryce czy wadze netto. Aby dokładnie przygotować nasz artykuł warto skorzystać z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie żywnościowym. Jej pracownicy doradzą nam w sprawie opakowania i etykiety żywności. Dzięki takiej pomocy nie zapomnimy o żadnym elemencie i będziemy mogli być pewni, że nasz produkt z powodzeniem trafi do obiegu.  Należy pamiętać, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej niektóre z zasad i przepisów zmieniły się.

znakowanie żywności

O czym trzeba pamiętać?

Jednym z najbardziej istotnych elementów jest opakowanie danego artykułu. Nie może być ono przypadkowe. Odpowiednie przepisy regulują co powinno koniecznie znajdować się na danym opakowaniu. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia obligatoryjne na opakowaniu każdego środka spożywczego na etykiecie musi znaleźć się nazwa produktu, wszelkie składniki użyte do wyprodukowania. Niezbędne będą również dane dotyczące terminu produkcji oraz data ważności do spożycia. Jeśli artykuł wymaga obróbki termicznej konieczna jest dokładna informacja odnośnie jego przygotowania. Nie może całkowicie zastąpić jej rysunek, gdyż mógłby on zostać błędnie odebrany.  Oprócz tego na opakowaniu konieczne będą dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu. Jeżeli działalność w tej kwestii jest zarejestrowana na terytorium innego z państwa powinno na etykiecie znajdować się miejsce albo źródło pochodzenia. Brak takich danych wprowadziłby konsumenta w błąd. Na opakowaniu powinna znaleźć się notatka odnośnie zawartości netto lub ilości sztuk produktu znajdujących się w opakowaniu. Ponadto konieczne będą warunki w jakich należy przechowywać produkt. Oznaczenie partii oraz jakości sieci handlowej także jest istotne. Należy także pamiętać, że w obrocie prawnym znajduje się szereg przepisów krajowych jak i związanych z transportem poza granicami. Dotyczą one oznakowania etykiety pod względem np. żywności ekologicznej, zmodyfikowanej genetycznie, pochodzenia odzwierzęcego itp. Jednym z ważniejszych elementów jaki powinien być wyraźnie zaznaczony na etykiecie są dane o alergenach. Osoby cierpiące na uczulenia np. Na gluten lub laktozę muszą być pewni, że zjadany przez nich produkt nawet w najmniejszym stopniu nie miał styczności z alergenami. Zjedzenie przez niego choćby najmniejszej ilości substancji uczulającej może doprowadzić do groźnej dla życia i zdrowia reakcji alergicznej. W Unii Europejskiej obowiązuje znakowanie 14 substancji mogących wywołać wstrząs u uczulonych. W sytuacji gdy opakowanie jest tak małe, że powyższe informacje nie mieszą się na nim, przepisy pozwalają umieścić tylko najważniejsze dane odnoście wagi, ilości sztuk oraz nazwę produktu. Nieco inne przepisy tyczą się artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych do sprzedaży detalicznej. W ich przypadku wystarczy oznakowanie zawierające nazwę artykułu i dane niezbędne do jego identyfikacji.