Czy każdy szpital ma dział prawny?

Obsługa prawna szpitali to zadanie dla prawnika medycznego, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie we współpracy z różnymi placówkami zdrowotnymi. Dzięki temu zna on charakterystykę problemów czy przepisów związanych z szeroką branżą ochrony zdrowia. Wsparcie zawodowca dla instytucji, jak też i dla pracowników pozwoli uniknąć wielu problemów lub wspomóc w przypadku różnych wątpliwości.

Czy szpital musi mieć prawnika?

Obsługa prawna szpitali to zadanie dla specjalistów, którzy doskonale znają prawo, a jednocześnie rozumieją, jak funkcjonują tego typu placówki oraz cała branża. Obecnie pomoc prawna na różnych poziomach i zakresach jest wręcz konieczna, stąd takie zainteresowanie tą specjalistyczną dziedziną prawa. Szpitale korzystają zarówno z własnych działów prawnych, jak też z zewnętrznych kancelarii. 

Choć nie jest to obowiązek, to jednak korzystne dla pomiotu jest zatrudnienie na stałe profesjonalisty, który będzie dbał o jego interesy na wyłączność, a dzięki dogłębnej znajomości specyfiki konkretnej placówki, taka obsługa prawna szpitali jest niezwykle efektywna.

Czym zajmuje się prawnik medycznych?

Praca prawnika medycznego w szpitalu to wiele różnorodnych zadań, których celem jest prawne zabezpieczenie oraz obsługa samej placówki, jak też pracowników. Oznacza to pomoc prawną dla lekarzy czy reprezentowanie szpitala przed sądem. Dotyczy to spraw karnych czy cywilnych o naruszenia prawa pacjenta lub błędy medyczne. To również postępowania przed sądem lekarskim lub postępowania dyscyplinarne. 

Jeszcze inny zakres ich działalności jest związanych z ochroną danych osobowych, szkoleniem personelu oraz stosowaniem wszelkich przepisów RODO. Fachowiec pomaga w sporządzaniu czy weryfikowaniu umów, kontrolowaniu dokumentacji medycznej pod kątem obowiązujących zasad, doradza prawnie w każdym elemencie, w którym wymaga tego placówka. Obsługa prawna szpitali to również specjalistyczny udział w przetargach, zamówieniach czy konkursach.

Obsługa prawna szpitali – jakie sytuacje w szpitalu rozwiązuje prawnik medyczny?

Obsługa prawna szpitali obejmuje szeroki zakres pomocy prawnej, która jest konieczna w danej placówce. Specjalista może reprezentować szpital czy konkretnego pracownika przed sądem w przypadku sprawy karnej lub cywilnej. Dotyczy to pozwów np. o błąd medyczny, ale też wszelkich procesów związanych z nieprawidłowościami w formalnościach, RODO czy w przetargach. Jeśli prawnik jest zatrudniony przez szpital może także być jego pełnomocnikiem w sporach z zakresu kodeksu pracy.

Jak często pozywane są szpitale?

Pozwanie szpitala nie jest tak częste, gdyż udowodnienie winy leży po stronie powodu. Musi on ją nie tylko udokumentować, ale także przedstawić związek przyczynowo-skutkowy działania, które wpłynęło negatywnie na pacjenta. Są to elementy zniechęcające. Innymi powodami jest długość takiego procesu, koszta, a także liczba podmiotów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Wynika to z tego, że po stronie pozwanego będzie nie tylko placówka, ale zapewne także jej ubezpieczyciel i jego zespół prawny.

Za co najczęściej pozywa się szpitale?

Jednym z częstszych powodów pozwów przeciwko szpitalom jest błąd medyczny lekarza czy pielęgniarki. Ważne jest, że osoba popełniająca taki czyn jest zatrudniona na umowę o pracę, gdyż wówczas odpowiedzialność spada właśnie na placówkę. Tego typu pomyłki mogą dotyczyć diagnozy, leczenia, organizacji czy też kwestii technicznych.

Czy szpital ma szansę wygrać z pacjentem?

Skierowanie sprawy do sądu powoduje, że to dopiero wyrok wskaże winę oraz podmiot winny. W przypadku, gdy pozwanym jest lekarz lub szpital, to na powodzie spoczywa obowiązek jej udowodnienia. Pacjent, jego bliscy lub pełnomocnik musi wskazać doznane krzywdy i określić, kto jest za to odpowiedzialny. Profesjonalna obsługa prawna szpitali jest w takim momencie niezbędna, ponieważ nie tylko dba o prawidłowy przebieg procesu, ale też daje szansę na wygraną stronie pozwanej. Zatem lekarz czy szpital mogą wygrać, gdyż to sąd zdecyduje, która strona ma rację.

Obsługa prawna szpitali to skomplikowana oraz szeroka dziedzina, która wymaga wiedzy nie tylko prawniczej, ale też medycznej. Z tego powodu warto postawić na fachową pomoc, która zadba o zabezpieczenie interesów szpitala czy lekarza, a jednocześnie uchroni przed różnego rodzaju nieprzyjemnościami, wynikającymi choćby z niedopatrzenia czy nieznajomości konkretnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.