Czy błąd medyczny ulega przedawnieniu?

błąd lekarski

W mediach co jakiś czas słychać doniesienia dotyczące błędów medycznych oraz spraw w sądach zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i karnych.

Pomimo tego wiele ludzie nie wie jak dochodzić swoich praw. Nie tylko niewiedza, ale także strach przed rozprawą zatrzymuje ich przed podjęciem odpowiednich kroków, co jest sporym błędem. 

Chcąc tego uniknąć przedstawiamy niezbędne informacje, które pozwolą wyjaśnić czym jest błąd medyczny oraz jak wygląda proces pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiednie podmioty.

Czym jest błąd medyczny

Na wstępie należy zaznaczyć, że błąd medyczny nie został jednolicie zdefiniowany. Jego charakterystyka opiera się na dotychczasowym orzecznictwie w tego typu sprawach. Do zakresu uchybień należy wszystko to co zostało wykonane niezgodnie z nauką i sztuką lekarską.

Nie muszą to być jednak wyłącznie techniki wykonywania zabiegów, efekt finalny, ale również diagnostyka. Do drugiej grupy zaliczymy m.in.: źle dobrane leczenie, nieudzielenie pełnych informacji o stanie zdrowia lub sposobach leczenia. Także przypadki, kiedy to działanie medyka przyczyniło się do zgonu pacjenta, stanowi błąd medyczny.

Warto wspomnieć, że zamiennie stosuje się sformułowania, więc możemy spotkać się z:

  • błędem medycznym,
  • błędem w sztuce lekarskiej,
  • błędem w sztuce medycznej,
  • błędem wiedzy lekarskiej,
  • błędem lekarskim.

Każde z nich nie dotyczy jednak samych lekarzy, ale także dentystów, pielęgniarek, położnych i innych osób wykonujących zawody medyczne. Jednakże poszukując sprawców zdarzenia, w sądzie najczęściej pozywane są podmioty lecznicze, występujące jako placówki, gdzie pacjent był leczony i doszło do zdarzenia. Tym samym na wokandzie w formie oskarżonych pojawiają się samodzielne publiczne lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, placówki oraz niekiedy sami sprawcy, osobiście.

Podsumowując, jeżeli osoba dostąpiła błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, prowadzącego do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, albo narażono jej zdrowie i życie, może dochodzić swoich praw w sądzie lub u Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak dochodzić roszczeń w sądzie?

Wniosek może złożyć sam poszkodowany. W przypadku dzieci, dokonują tego jego rodzice lub opiekuni prawni. Jeżeli doszło do zgonu, prawo do ubiegania się zadośćuczynienia przysługuje małżonkowi, krewnemu pierwszego stopnia (np. dzieciom, rodzicom) lub osobom pozostającym z poszkodowanym we wspólnym pożyciu.

Pierwszym krokiem jest jak najszybsze rozpoczęcie kompletowania dokumentacji, która poświadczy o wystąpieniu błędu lekarskiego. Czas jest niezwykle ważny. Dotyczy to samego poszkodowanego oraz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej lekarza. Sprawa nie jest samym sposobem na uzyskanie odszkodowania, ale także zatrzymanie prowadzenia nieprawidłowych praktyk lekarskich.

Wraz z pełną dokumentacją najlepiej udać się do specjalisty z danego zakresu. Jego rolą jest przypilnowanie o formalnej stronie całego procesu, ale także obraniu odpowiedniej ścieżki postępowania. Każda z nich wyróżnia się indywidualnymi cechami, a także pozwala na odpowiednie otrzymanie odszkodowania. Warto zapoznać się ze specyfiką każdej z nich, tak aby zyskać jak najwięcej z niedogodnej sytuacji.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błąd lekarski

Jednym z aspektów, które należy dopilnować wraz z rozpoczęciem dochodzenia swoich praw i zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i życiu przez błąd lekarski są terminy. Są one niezwykle ważne, jeżeli pragniemy uniknąć przedawnienia. 

Artykuł 442 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje ogólny czas na złożenie wniosku o roszczenie na 3 lata od dnia, kiedy to poszkodowany (w tym jego grono najbliższych) dowiedzieli się o wyrządzonej szkodzie. Zdarzenie nie może jednak być oddalone więcej niż 10 lat. Termin na wniesienie roszczenia ulega wydłużeniu do 20 lat, kiedy to w sprawie było prowadzone postępowanie karne, kończące się prawomocnym wyrokiem skazującym. W przypadku osób małoletnich mowa jest o przedawnieniu w momencie, kiedy to upłyną dwa lata od uzyskania pełnoletniości.

Inne terminy występują w przypadku wniosków składanych do innych instytucji. Krótszy czas mają osoby, które wybrały Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Poszkodowani mają rok od momentu dowiedzenia się, z tym że nie może to dotyczyć spraw starszych niż 3 lata.

Sprawy karne dotyczące błędów popełnionych przez lekarza lub członków personelu szpitala wynosi od 5 do 20 lat, co regulowane jest przez skutki wskazane w art. 101 § 1 kodeksu karnego.

Warto ponownie podkreślić, że im wcześniej rozpoczniemy proces dochodzenia odszkodowania, tym lepiej dla wnioskodawcy. Może on bowiem złożyć wniosek do odpowiedniej instancji. Pomimo czasu wskazanego w ustawie, dobrze jest wybrać termin do roku od zaistnienia zdarzenia. Komisje coraz częściej uznają datę śmierci za moment, kiedy bliscy dowiedzieli się o zaistnieniu błędu medycznego.

odpowiedzialność lekarska

Pomoc prawna z zakresu prawa medycznego

Zdrowie i życie człowieka są najważniejsze. Instytucje wraz ze swoim personelem medycznym, jako misję wyznaczają właśnie troskę o pacjenta. W tym celu istnieją odpowiednie parametry co do jakości świadczeń, zapewniając pełne poczucie bezpieczeństwa. Jednakże pomimo tego błędy medyczne stale się zdarzają.

Nie można tego bagatelizować i w sytuacji zaistnienia uchybień i zaniedbań, należy skorzystać ze wsparcia specjalistów. Poszukiwanie kancelarii zajmującej się prawem medycznym we Wrocławiu powinno opierać się na zaufaniu. Zapewni ono skorzystanie z usług wykwalifikowanych prawników, którzy od lat zajmują się sprawami tego typu. w