6 rzeczy, które warto wiedzieć o rozwodzie

adwokat rozwód Wrocław

Jakiś czas po ślubie może się okazać, że małżonkowie nie pasują do siebie. Oczekiwali czegoś innego, nie potrafią się dogadać. Może się zdarzyć, że jedna ze stron ma problemy z alkoholem. Pojawia się przemoc domowa. Czy jest to już podstawa do ubiegania się o rozwód?

Niekoniecznie. Polskie przepisy stanowią, że podstawą do rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Nawet, jeśli występują podane wyżej przykłady, sąd musi zbadać czy doszło do całkowitego rozkładu małżeństwa. To jedna ze spraw, które warto wiedzieć o rozwodzie. Jest ich jeszcze kilka.

Zanim stwierdzi się rozwód

  1. Kiedy następuje rozkład małżeństwa?

Rozkład pożycia małżeńskiego jest to zanik wszystkich więzi łączących małżonków. Mówimy tu o więzi finansowej, duchowej i fizycznej. Nawet, jeśli małżonkowie mieszkają nadal razem, zależność finansowa trwa, rozpad nadal może mieć miejsce w sferze fizycznej i duchowej. Sąd ma obowiązek zbadać sytuację przed rozwodem.

  1. Kiedy sąd nie może orzec rozwodu?

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli w jego wyniku ucierpi dobro niepełnoletnich dzieci. Pogorszy się ich sytuacja finansowa lub zaistnieją niekorzystne zmiany w ich psychice. Jeżeli z pozwem o rozwód występuje osoba wyłącznie winna rozkładowi pożycia a osoba niewinna nie wyraża zgody. Jej odmowa musi być zgodna z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie przyzna rozwodu, jeśli współmałżonek jest ciężko chory i nie ma się nim, kto zaopiekować.adwokat rozwód wrocław

  1. Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli jedno z nich nadal mieszka w tym miejscu. Jeżeli mieszkają gdzie indziej, wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym obejmującym aktualny adres pozwanej strony. W razie braku możliwości ustalenia adresu, należy podać miejsce zamieszkania osoby składającej pozew.

Rozwód i alimenty – opieka nad dziećmi

  1. Wniosek o alimenty.

Gdy sąd orzekł wyłączną winę rozkładu pożycia jednej ze stron, niewinny małżonek może wystąpić o alimenty, jeżeli znajdzie się w niedostatku. Jeśli jednak w wyniku rozwodu pogorszeniu uległa sytuacja majątkowa osoby niewinnej ma prawo do alimentów bez dowodzenia niedostatku. W sytuacji, gdy w oczach sądu żadna ze stron nie jest winna rozkładu pożycia, sąd ustala wysokość świadczeń, jakie obie strony muszą łożyć na utrzymanie dzieci.

  1. Zawieszenie postępowania.

W trakcie rozprawy sąd powinien namawiać małżonków do podjęcia starań o ratowanie związku. Jeżeli się na to zdecydują postępowanie zostaje zawieszone. Może zostać kontynuowane na wniosek jednego z małżonków nie wcześniej niż trzy miesiące od chwili zawieszenia.

  1. Postępowanie rozwodowe.

Rozprawy rozwodowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Na wniosek obu stron może zostać ujawnione publicznie, jeśli nie zagraża moralności. Rozprawy odbywają się nawet wobec nieobecności jednej ze stron.

Fachową pomoc prawną w postępowaniu o rozwód lub staraniu się o alimenty może zapewnić Kancelaria Adwokat Marty Olejnik-Hejne we Wrocławiu. Sprawdź na adwokat rozwód Wrocław i dowiedz się więcej.